HOME
Tentoonstellingen

Ereprijzen en vermeldingen

Verzamelingen
Iedere hinderlijke gedwongenheid en de inherente
afhankelijkheden van het heden mijden, door het
verleden en de toekomst in de tijdswording tussen
haakjes te plaatsen om alles als wisselvallige
verschijnselen te ervaren.

Om het geheel vormelijk te kunnen verklaren spreekt
men altijd in termen van teveel. De kunstenaar is
tezelfdertijd deze die spreekt en deze waarover hij
praat als hij zichzelf vertelt.
Hij is object en subject die zich ontdubbelen in de taal
en in hetgeen uitgesproken wordt.
De natuur speelt tegelijk meerdere spelen op de
mogelijke tafels van het universum.