Speelvogel voor een Garde Civiek, 1960, 20x25x25cm.terug naar keramiek