HOME

KUNSTPEDAGOOG:

Belangrijk hierin is de oprichting in 1954 van de afdeling plastische kunsten (kortweg de PK)
aan de Rijksnormaalschool van Gent.
Octave Landuyt was één van de oprichters, en heeft tot 1987 tweehonderdzestig tekenleraars afgeleverd.
Verschillende onder hen werden, via de centrale examencommissie, houder van de hogere diploma's
(de Da Vinci diploma's genoemd omwille van de veelzijdigheid) en kwamen nadien in diezelfde afdeling
het werk verder zetten. We noemen oa Remi Janssens, Jacques Verduyn, Remi Coune en Marita Van laethem.
Anderen klommen verder op in het onderwijs en werden directeur van een Academie, zoals Walter Vilain,
Mario Callens en Bernard Vandenberghe.
Weer anderen drongen door tot de internationale kunstscène zoals oa Jan Hoet, Roger Wittevrongel,
Karel Dierickx, Camiel Van Breedam, Cyr Frimout, Hubert Minnebo, Frank Maieu en William Sweetlove.

In 1963 nam hij deel aan de DERDE BIENNALE VOOR JONGEREN te PARIJS. Hij begeleidde studenten PK:
Werner Cuvelier, Karel Dierickx en Hubert Minnebo, naast Roland Monteyne en Walter De Buck.

Op 4 oktober 2002 werden de nieuwe gebouwen van de BSGO De Klaver in Heusden ingehuldigd,
deze werden genoemd naar Octave Landuyt.
Alle kinderen (van 1ste kleuter tot 6de leerjaar) hadden voordien onder begeleiding van studenten 3PO,
onder leiding van Marita Van laethem, Remi Coune en Octave Landuyt zelf, een volledige week gewerkt
aan opdrachten rond de werken van Octave Landuyt.
De kinderen waren voordien bij hem op atelierbezoek geweest.

kinderwerken in de Klaver

Zie voor meer foto's de website van "De Klaver"
Verneem meer over de afgestudeerden op de website van 50PO/PK
Klik hier om enkele foto's uit de "oude doos" te zien.