Enkele Kleuren waaraan een Aarzeling, 130x100cm, 1982

verblijven op hondshoogte