Het Pakijs, 118x138cm, 1993

verblijven op hondshoogte