HOME

Kies een werk uit voor vergroting.
Na je keuze kan je het vorige of het volgende werk zien door op de pijlen
links of rechts te klikken,
of terug keren naar het overzicht door op het vierkantje te klikken.


Het goud spreekt van zichzelf, doorheen een juweel,
in de uitbundigheid van een glans, in licht vertaald.